تجربه و تحقیقات نشان می دهد که اغلب افراد بیشترین تصمیم خود را در لحظه خرید می گیرند یا اینکه ممکن است در مکان و لحظه خرید نظر و سلیقه شان کاملاً تغییر کند.

نتیجه این تحقیقات و تجربه ها نشان می دهد که مشتریان در هنگام خرید کردن با محصولاتی مواجه می شوند که ممکن است کلاً برنامه خرید آنها را تغییر دهد. از جمله این عوامل تأثیر گذار بر خرید مشتریان و تغییر تصمیم آنها می توان به شکل بسته بندی محصول اشاره کرد. مشتریان غالباً در زمان خرید تحت تأثیر بسته بندی محصولات قرار می گیرند. به عنون مثال اگر قرار است یک محصول غذایی از یک برند خاصی را خریداری کنند هنگام مراجعه به فروشگاه با یک محصول و برند جدیدی مواجه می شوند که بسته بندی این محصول توجه آنها را به خود جلب می کند.

بنابراین در همان لحظه تصمیم خریدشان تغییر می کند و برای امتحان کردن این برند جدید که بسته بندی جالبی دارد از آن خریداری می کنند. به همین دلیل ، اهمیت بسته بندی در برندسازی بسیار حائز اهمیت است. زیرا قبل از برندسازی ها این ظاهر و بسته بندی محصولات هستند که توجه مشتریان را به خود جلب می کنند. همچنین بسته بندی محصول می تواند بر اعتبار و ارزش محصول و برند نیز بیافزاید.

بنابر این حتی ممکن است ارزش ادراک شده محصول خریداری شده از ارزش واقعی آن نیز بیشتر به نظر برسد. اهمیت بسته بندی در برندهای مربوط به مواد غذایی بیشتر دیده می شود. چون حس چشایی و مزه ها بیشتر از هر چیزی بر ذهن مشتریان اثر می گذارد.

برند ها قادر هستند با تغییراتی که در بسته بندی خود می دهند بر سلیقه مصرفی مشتریان اثر بگذارند. تحقیقات نشان می دهد بسته بندی های بزرگ از یک محصول توجه مشتریان را به خود جلب می کند و معمولاً به سمت خرید این محصولات می روند. بنابراین یکی از راههایی که می توانید در برندسازی از آن استفاده کنید این است که بسته بندی محصولات خود را نسبت به محصولاتی که در بازار هستند بزرگتر انتخاب کنید.

علاوه بر اینکه این شکل بسته بندی شما را از رقیبهایتان متفاوت تر نشان می دهد و این برای برندسازی کاملاً ضروری است همچنین این بسته بندیها مشتریان بیشتری را به سمت محصول شما هدایت می کند. بسته بندی بزرگ می تواند بر باور مشتریان در خصوص ارزش محصول اثر قابل توجهی بگذارد. معمولاً افراد و مشتریان چنین تصور می کنند که ارزش محصولی که بسته بندی بزرگتری دارد بیشتر است چرا که فکر می کنند قیمتی که برای خرید آن پرداخت کرده اند بسیار عادلانه تر و کمتر بوده است.

آنها با این تصور که هزینه بسته بندی و سایر چیزها برای یک محصول در حجم و بسته بندی بزرگتر کمتر خواهد بود بنابراین تصور می کنند که قیمت محصولات بزرگتر بسیار به صرفه تر است. از آنجایی که صاحبان برندها با این تصورات و ذهنیت مشتریان و خریداران آگاه هستند بنابراین یکی از بهترین راه ها برای نفوذ به ذهن آنها این است که این محصولات را در بسته های بزرگتر قرار دهند و توجه بسیاری از مشتریان مراجعه کننده به فروشگاه ها را به خود جلب کنند.

در کنار اندازه بسته بندی ، شکل بسته بندی نیز می تواند تصویر برند شما را بهتر نشان دهد. به عنوان مثال اگر شما ماده شوینده ای را تهیه کنید که استفاده از آن بسیار راحت باشد و در عین حال کمتر اصراف شود یا نیاز به جابه جایی به یک ظرف مناسب تر داشته باشد همین ویژگی می تواند مشتریان بسیاری را برای محصول شما به دست آورد ؛ یا اگر محصول غذایی مانند روغن ، رب و غیره را در بسته بندیهایی قرار دهید که نحوه استفاده کردن از آنها را آسان تر کند می توانید بسیار موفق باشید.


فواید و ضرورت برندسازی

چگونگی برندسازی شخصی برای خانم ها

نظر شما