پژوهشها نشان می دهد که دست کم ۲۵ درصد از پروژه هایی که در کشورها اجرا می شود با شکست مواجه می شوند.

اگر هم پروژه ها با شکست کامل مواجه نشوند ولی ضررهای مالی زیادی ممکن است در اجرای آن متحمل شوند. به قدری آمار و اعداد گزارش شده نگران کننده هستند که بسیاری از شرکتها و سازمانها سعی می کنند قبل از اینکه دچار چنین شکستی شوند بتوانند آن را پیش بینی کنند.

یکی از اولین ابزارها و اهرمهایی که می تواند از شکست افراد جلوگیری کند این است که شکست را پیش بینی کنند و برای آن برنامه های پیشگیرانه داشته باشند یا اینکه در صورت شکست برنامه هایی برای مواجه شدن با این مشکلات و شکست و مقابله با آنها طراحی کرده باشند. برای پیشگیری از شکست پروژه ها بهتر است راهکارهای مطرح شده در این مقاله را به کار ببرید.

یک) مشورت با کارکنان و اعضای تیم

بهتر است بعد از نوشتن برنامه های خود این برنامه را با اعضای تیم خود به نقد و بررسی بگذارید. از اعضای تیم بخواهید تا هر آنچه ممکن است موجب شکست این برنامه شود را در یک برگه بنویسند.

بر اساس نکات  آموزش بازاریابی ، بهتر است برای اینکه شرایط را برای آنها عینی تر کنید تا بتوانند راه حلهای کاربردی تر و بهتری بدهند این سوال را مطرح کنید که ” یک سال دیگر را تصور کنید که این برنامه یا پروژه اجرا شده است و نه تنها نتیجه مورد نظر را به دست نیاوردیم بلکه متحمل شکست و ضرر مالی نیز شده ایم” این شرایط را که ممکن است چه مشکلاتی برای شرکت ، پروژه و خودمان ایجاد شود را ترسیم کرده و اینکه چه راهکاری می تواند برای خلاصی از این شرایط به کمکمان بیاید را با همراه با جزئیات بنویسید.

پس از اینکه اعضای تیم شرایط پیش آمده را در برگه ها نوشتند و راهکارهای خود را نیز برای حل این مشکل مطرح کردند بهتر است از تک تک افراد بخواهید تا نوشته های خود را برای گروه بخوانند.  تمامی این مطالب را ضبط و در جایی یادداشت کنید. پس از مطرح شدن تک تک شرایط و راهکارها بهتر است برنامه و پروژه خود را مجدداً بررسی کرده ، اصلاح و بازنویسی کنید.

دو) پذیرش نقدها

افراد ذاتاً تمایل دارند ایده هایی را بپذیرند که تصمیم آنها را مورد تأیید قرار می دهد. بنابراین باید سعی کنید در مسیر طراحی پروژه های خود بر این احساس خود غلبه کنید و هر نقد و نظری که درباره پروژه تان هست را با دید باز مورد استقبال قرار دهید. زیرا همگی این صحبت ها و نقدها شما را از یک شکست بزرگ نجات خواهد داد. بنابراین ، تعصب و تک روی را کنار بگذارید و منطق و استدلال و هوش جمعی را بر هوش و ایده های فردی خود در اولویت قرار دهید.

سه) ترجیح محصولات داخلی بر خارجی

در بسیاری از مواقع ، مدیران شرکتها ممکن است تعصب خاصی بر محصولات خارجی داشته باشند. در حالی که می توان همان کار را با محصولات ایرانی نیز انجام داد. بنابراین ، یک محصول خارجی را با قیمت بیشتری تهیه می کنند در حالی که می توانستند همان محصول را از یک برند داخلی تهیه کنند و علاوه بر اینکه هزینه کمتری برای خرید آن پرداخت کنند بلکه از طرف شرکت طراح این محصول ، مشورتهایی را نیز جهت استفاده از این محصول دریافت کنند.

به همین دلیل بهتر است هیچگاه متعصبانه تصمیم نگیرید و همیشه سعی کنید از چگونگی عملکرد و سطح کیفیت محصولات داخلی خود مطلع شوید و سپس اگر محصولی مناسب نتوانستید تهیه کنید به سراغ محصولات خارجی بروید.

چهار) تحت تأثیر فکر جمعی قرار نگیرید

تجربه مشاور بازاریابی و نتایج پژوهشها نشان می دهد که انسانها معمولاً در مقابل نگرش و تصمیم گروهی تسلیم می شوند. یعنی اگر اکثریت افراد در یک گروه با تصمیم و ایده ای موافق یا مخالف بودند این فرد نیز ممکن است حتی بدون مطرح کردن نظر مخالف خود ، تسلیم نظرات آنها شود.

در حالی که در برنامه ریزی برای پروژه ها هر فردی وظیفه دارد هر فکر و ایده ای که به ذهنش می رسد را مطرح کند تا این ایده ها جزو موارد پیش بینی کننده برای شکست پروژه در نظر گرفته شوند. بنابراین ، جرأت ورز بودن در مطرح کردن نظرات می تواند شما را از شسکت نجات دهد. سعی کنید فضایی را فراهم کنید که اعضای تیم شما در مطرح کردن نظرات مخالف خود کاملاً آزاد باشند.