لغت IQ مختصر شده ی واژه های Intelligence Quotient یا همان هوش بهر می باشد. هوش بهر مدت های طولانی است که در قالب آزمون مورد سنجش قرار می گیرد و نمایان می سازد توانمندی و قابلیت های هر شخص در مقایسه با دیگر افراد به چه میزان می باشد.

آزمون های IQ سنج نمرات نرمال و معیاری دارند که حد متوسط آن نمره ی ۱۰۰ است. در اغلب تست های IQ عدد به دست آمده میان ۹۰ تا ۱۱۰ هوش میانگین شخص را نمایان می سازد. عدد بیشتر از ۱۳۰ هوش پیشرفته و برتر فرد را نمایان می سازد و عدد کمتر از ۷۰ نمایانگر مشکلات و ناتوانی های ذهنی شخص است.

تست IQ هم مشابه سایر آزمون ها درباره ی رده ی سنی کودکان متمایز خواهد بود ، چرا که اختلاف سنی افراد امکان دارد تحولاتی را در حاصل و عملکرد این آزمون ها سبب گردد.

سنجش هوش با آزمون های IQ:

آزمون IQ چه چیزی مورد سنجش قرار می گیرد؟

جواب به این پرسش براساس آن چیزی که کارشناسان و روان شناسان اظهار نموده اند این است که این آزمون ها قادرند توانمندی و مهارت شخص را در رویارویی با رفع و پاسخگویی به قضایا و مسائل و به علاوه حفظ و به کارگیری داده های به دست آمده اظهار و روشن سازند. این تعریف به طور رقیق بدین معنی ست که شخص تا چه اندازه قادر است آنالیزگر باشد ، قضایا و مشکلات را تحلیل و به جواب برسد ، مهارت ایجاد رابطه میان علت ها و معانی و پنداره ها را داشته باشد  و داده ها را سریع درک و استنباط و در مغز ثبت و نگه داری نماید.

به طور کلی تست IQ در چند حیطه قادر است اجرا گردد:

  • توانمندی و مهارت درک و شناسایی حجم ها و فضاها: مهارت و قابلیت این که شخص قادر باشد شکل ها و اندازه ها و فضاها را با تسلط و تبحر استفاده و به کار بگیرد و حجم و شکل آنان را ادراک و استنباط نماید.
  • توانمندی و مهارت منطقی و ریاضیاتی: مهارت در پاسخگویی و تحلیل مسائل و به کارگیری دلیل و استدلال.
  • توانمندی و مهارت زبانی: مهارت در کامل نمودن عبارت ها و به خاطر سپردن واژه ها هنگامی که کلمات حذف می شوند.
  • توانمندی و مهارت دیداری و شنیداری: مهارت و قابلیت فرد در به خاطر سپردن تصاویر ، شکل ها و اجسامی که پیشتر دیده و شنیده است.

پرسش ها و تست های IQ مربوطه در هر یک از این حیطه ها قادر است مهارت و قابلیت های شخص را در یک حوزه معلوم سازد ولی شماری از روان شناسان براین باورند که این رشته ها قادرند مهارت و قابلیت های عمومی حافظه و مغز را مشخص سازند. بعضی از اشخاص در برخی از این حیطه ها و مهارت ها عملکرد خوب تر و جواب دهی عالی تری دارند و در برخی دیگر عملکرد و نتیجه ی پایین و ضعیفی را به دست می آورند.

نظر به این که تست IQ برحسب درک و استنباط شما از مفاهیم و موضوعات می باشد و به اطلاعات و دانسته های فرد مربوط نیست زیرا فراگیری و آموزش قادر نیست مددی به افزایش و بیشتر شدن میزان IQ فرد بکند. فراگیری خدمات آموزشی تنها قادر است به فعالیت ها و کنش های ذهنی فرد یاری و مدد برساند. پژوهش ها نمایان ساخته که زیادبودن میزان بهره هوشی غالباً به علل وراثتی مربوط می باشد تا مولفه ها و علل محیطی. ولی آن چیزی که همه ی کارشناسان بر آن باور دارند این است که آموزش و فراگیری مسائل در طی مدت های مشخصی قادر است در افزایش کارایی ذهن نقش عمده و با اهمیتی ایفا نماید.

آیا می توان ضریب هوشی یا IQ را افزایش داد؟

برخی از مشاهدات نمایان کرده که بچه هایی که در دوره های جنینی و نوزادی و پیش از دبستان از لحاظ تغذیه ای و آموزشی  به گونه ای ویژه رشد و بزرگ شده اند از  مهارت ها و قابلیت های ذهنی و هوشی بیشتری برخوردارند و در سال های اولیه مدرسه قادرند تمایزات و پیشرفت های زیادی را نسبت به دیگر هم سالان خود  داشته باشند.

هوش اشخاص بزرگسال نیز با گذر و مرور زمان افزایش نخواهد یافت. نتایج و مطالعاتی وجود دارد که ثابت کرده است که آموزش و فراگیری شیوه های نوین و تازه و یا پاسخگویی به اشکال و اقسام بازی های  و فعالیت های ذهنی قادر است ظرفیت و قابلیت های ذهن را افزایش دهد ولی هیچ کدام از این روش ها دائمی نبوده و قادر نبوده اند عملکرد و نمره آزمون هوش اشخاص را افزایش دهند.

انواع تست های IQ

  • تست هوش وکسلر: یکی از اصلی ترین و بهترین و قابل استفاده ترین تست ها در اندازه گیری و ارزیابی هوش بهر کودکان و بزرگسالان می باشد.
  • تست هوش آدمک (گودیناف): تست و سنجش رسم و نشانه گذاری آدمک از تست ها و سنجش های بین المللی ، ساده و قابل اطمینان می باشد. مقصود اساسی این تست و سنجش ، مشخص سازی سن ذهنی و عقلی و هوش بهر رده های سنی پایین تر می باشد. این آزمون بیشتر برای بچه هایی که قادر نیستند حرف بزنند و یا زبان را تشخیص دهند کاربرد دارد. سن انجام این تست و سنجش رده ی ۳ تا ۱۳ سال می باشد.
  • تست هوش ریون: تست هوش سنجی ماتریس های پیشرونده ریون یکی از مناسب ترین و عالی ترین تست ها جهت ارزیابی و تعیین هوش عمومی افراد است.
  • تست نابسته به فرهنگ کتل: این تست جهت سنجش و تعیین هوش کلی افراد تدوین و تهیه گردیده است.

لازم به ذکر است که این ۴ آزمون از کاربردی ترین تست ها در سطح بین المللی و نیز در ایران می باشند. دیگر تست های IQ امکان دارد از لحاظ فرهنگی و عملی قابل استفاده و اجرایی نباشند.

نکاتی در خصوص تست IQ

اغلب کارشناسان و روان شناسان عقیده دارند که این آزمون ها قادر نیستند میزان خلاقیت ، مهارت های اجتماعی ، علم و بینش فرد را ارزیابی و مورد سنجش قرار دهند. اعتبار و سندیت این آزمون ها فقط به این است که قادر هستند مهارت های عمومی را که به میزان هوش ارتباط می یابد را اندازه گیری نمایند. هرچند نمونه های فراوانی وجود دارد که ثابت کرده اند که اشخاص برخوردار از نمرات بالای آزمون های هوش قادر بوده اند در شغل و حرفه و تحصیل خود پیروز باشند ولی مثال های فراوانی نیز وجود دارد که خلاف این مطلب را نشان می دهد.

به عقیده روان شناسان هر تستی برخوردار از میزانی خطا می باشد. بدین معنی که برخلاف دقت و سندیت زیاد این آزمون ها امکان دارد نمرات و حاصل کسب شده به طور ۱۰۰ درصد صحیح نباشد. بدین علت در هنگام تشریح و گزارش نمرات و حاصل این آزمون ها ضروری می باشد اندکی احتیاط نمایید زیرا امکان دارد خطای تست موجب کاهش چند نمره ای آزمون شده باشد.

با آنکه آزمون های هوش سنجی بچه ها و افراد را در رده های گوناگونی طبقه بندی می نماید ، اما می بایست همواره توجه داشته باشید که اشخاص گوناگون با هوش بهر مختلف ، به طور کامل با یکدیگر تفاوت دارند و هریک تعالیم و مراقبت های ویژه خود را احتیاج دارند. به علاوه لازم به ذکر است که نمرات آزمون های هوش سنجی جهت پیش گویی و تدارکات ماحصل ها و موفقیت های آتی بچه ها تدوین و تهیه نگردیده است. از این رو هر نمره و حاصلی که از آزمون IQ کسب شد ، تلاش نمایید فرزندان خود را پیوسته در وضعیت ها و محیط های مناسب و عالی تعالیم علمی و فعالیت های آموزشی سوق دهید.

سایتهای جهانی انجام تست IQ

اگر تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارید، می توانید از طریق سایتهای زیر تست هوش IQ انجام دهید. 

www.iq-tests.org
https://iqtest.com

موضوعات مرتبط :

هوش چیست ؟ هوش هیجانی چیست ؟

هوش کودک

ضریب هوشی چگونه محاسبه می گردد؟ نتایج مقایسه ضریب هوشی ایرانیان با سایرین

Rumors, Lies and Essay Help

With our assistance, any undertaking will get much simpler for you. You will receive a number of benefits by working with us. You need to work hard in order to have a job, especially one that actually fulfills your expectations and that’s in your favorite field.

A Secret Weapon for Essay Help

Business statistics homework help online provided by Students Assignments ensure that you’ve got qualitative and quantitative projects which include accurate analysis of information. Essays are inevitable coursework an academic student may get away from their mentors. The students are not able to understand such topics since they aren’t attentive to the topics properly.

Statistics is a difficult nut to crack and occasionally it spoils your marks. Statistics pop over to this site is among the most troublesome subjects in the business of academics. At this time you do not have to be concerned about Statistics since you previously have a partner.

If academic writing isn’t your strong suit, you’ve come to the proper spot. You shouldn’t let different men and women exploit you yet they won’t have the ability to offer you the sort of service which you would like. Actually, a lot of students believe they won’t have sufficient time to complete all of the work with precision.

When you cover your essay on the internet, you should make sure you will get flawless papers that impress your teachers. Clarification of the concepts It’s essential that the students need to have a very clear concept on the subject of the essay. Many students are clueless in regards to the essay.

It is preferable to look at the guidelines for protracted essay as you get advice on what you want to prevent. Although the essay is essential, other facets of the college application are vital, too. In the event that you understand precisely what you need to do in writing your essay be sure you may have EE geography subjects so that you may decide what things to publish.

There’s a possibility that you are in possession of a horrible extended essay if you won’t read it since you can’t re-check your mistakes. You don’t need to be stress with the http://ecocenter.diw.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=725 essay as you can complete it on the most suitable moment. Whether you need a person to train you just how to write quality essays or an expert to compose your essay for you, we’ll assign the most suitable person to help you as needed.

The Definitive Approach for Essay Help

The deadline may be shorter and you will need to do a great deal of work to yield a top quality essay which might also get you stress and depression. Whatever keeps you from writing your papers (part-time job, family difficulties, priorities) we are all set to supply you with possibly the most wanted essay help on UK market. Students from the other side of the globe can access our full services and revel in the advantages that come with them.

While it’s the case that there are a few excellent writers in college some find it extremely challenging to write. You must be conscious that it may take time to apply and to receive the scholarship. The targeted scholarship is supplied to the scholarship which has been designed for just a certain groups like the students found in the developing countries and women.

Unfortunately, you’d be hard pressed to locate a school or college that doesn’t assign homework. Enrolling in a superb college demands proper planning as well as the comprehension of the admission procedure. Surviving college life might not be as simple as it may sound.

Want to Know More About Essay Help?

You will see statistics utilized in many regions of science, finance, economics and everyday life. In some kinds of research projects it’s inevitable that ethical issues and procedures are usually outlined so that readers can be sure that the subjects or members won’t be harmed during the approach. view it now In many instances, it’s seen that students often fail to sustain a flow in the assignment.

The Fight Against Essay Help

There are a few points, which can allow you to recognize a company to keep away from. Adopting the following advice may drastically enhance your overall SAT scores. You complete the purchase form including all the specifics of your assignment.

If you need assistance with statistic homework we are a perfect location for it. In that situation, you should select online tutor. Some others may not need to do the homework.

The style, topic and voice of your private essay ought to have the punch to create the audience think. Now, you are able to just seek the services of an essay helper and go out for a movie or simply relax on the sofa. Firstly, you should research your assigned topic.

New Ideas Into Essay Help Never Before Revealed

There are a number of job search aggregators and job boards on the net, apps and blogs that might help you on your search. Online Quizzes have their own bottlenecks as soon as it comes to accessibility. Help sites may also give certain hints.

What’s more, using our on-line communication system provides you an opportunity to get in contact with your writer directly. While you cannot locate any data, there’s a manner that but utilizing the proxy, it is going to strengthen your analysis. Also, read different places where information is readily revealed.

The post Essay Help Reviews & Tips appeared first on دکتربرند.