ارزشمند ترین دارایی یک کسب و کار در دنیای امروز، نام تجاری (برند) آن است. این دارایی ارزشمند به دلیل ویژگی های منحصربفرد خود در مقایسه با سایر دارایی های کسب و کار نامشهود است و درک ارزش آن به آسانی میسر نیست.

برند می تواند سبب رونق کسب و کار شده و موفقیت های متعدد را برای کسب و کار در بلند مدت تضمین کند. با توجه به نامشهود بودن برند و نام تجاری و غیر فیزیکی بودن آن، سنجش ارزش برند امری دشوار است. از سوی دیگر سنجش ارزش برند به عنوان مهمترین دارایی شرکت، امری اجتناب ناپذیر است چرا که کنترل روند ارزش برند برای کسب و کارهای امروزین حیاتی و گریز ناپذیر است. ارزش برند به راحتی بر ارزش سهام شرکت ها اثر مستقیم دارد. ارزش برند را می توان خلاصه همه ی فعالیت های یک کسب و کار در راستای ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات و محصولات دانست.

ارزش گذاری برندها روش های مختلفی دارد و تا سال ۲۰۱۰ نیز به روش های متعددی اجرا می شد. اما کمیته تخصصی ارزش گذاری برند سازمان جهانی استاندارد در سال ۲۰۱۰ نسبت به انتشار یک استاندارد جهانی با قابلیت صدور گواهینامه ایزو در زمینه ارزش گذاری برند اقدام کرد.

استاندارد ایزو ISO 10668:2010  با قابلیت صدور گواهینامه ایزو، الزاماتی را در حوزه روش ها و متدهایی برای اندازه گیری مادی ارزش برند مطرح می کند. ایزو ISO 10668:2010 با قابلیت صدور گواهینامه ایزو چارچوبی را برای ارزشیابی برند مشخص می کند که شامل اهداف، مبنای ارزشیابی، رویکردهای ارزشیابی، روش های ارزشیابی و ارزیابی داده های کیفی و مفروضات مرتبط است. این استاندارد همچنین روش هایی را برای گزارش دهی ارزشیابی انجام شده ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل جامع سه عنصری که در استاندارد ایزو ISO 10668:2010 با قابلیت صدور گواهینامه ایزو ارائه شده است، یک تصویر قابل اعتماد از ارزش واقعی برند را نمایش می دهد. مزیت دیگر این استاندارد آن است که به کسب و کارها در سراسر جهان امکان می دهد ارزش اقتصادی برند خود را بر اساس اصول مشترک در جهان که توسط متخصصین این حوزه پایه ریزی شده است، محاسبه کنند.

استاندارد ایزو ISO 10668:2010 با قابلیت صدور گواهینامه ایزو توسط کمیته ارزش گذاری برندISO/PC 231 تهیه شده است و توسط اعضای موسسات استاندارد ملی عضو ISO قابل دسترس است.

در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و همچنین تجارب گروه مشاوران S.B.C در امر مشاوره ایزو، نکات مهم در خصوص پیاده سازی اثربخش استاندارد مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015 را در سازمان های کوچک و متوسط بیان نمائیم. این سری از مقالات به صورت دنباله دار منتشر خواهند شد.

اگر در پی دریافت گواهینامه ایزو هستید:

بسیار مهم است که پیش از اقدام برای دریافت گواهینامه ایزو تحقیق مفصلی در خصوص انواع مراجع گواهی دهنده انجام دهید (به کمک مشاوره ایزو) و از خدمات صدور گواهینامه ایزو یک شرکت مناسب و معتبر برای این موضوع استفاده کنید. ضروری است که به کمک مشاوره ایزو اطمینان حاصل کنید که شرکت مزبور معتبر است و اعتبار آن قابلیت ردیابی از مراجع بین المللی شناخته شده معتبر دارد (نظیر مجمع جهانی اعتباردهندگان بین المللی IAF). می بایست از این ریسک که گواهینامه شما توسط مشتریان شناخته نشود یا مورد پذیرش واقع نشود اجتناب کنید.؛ به ویژه آن دسته از مشتریانی که در زمره سازمان های دولتی یا عمومی جای می گیرند. شما همچنین ممکن است لازم باشد پیش از اجرایی شدن صدور گواهینامه، از پذیرش گواهینامه توسط مشتریان خود از طریق شرکت مشاوره ایزو اطمینان کسب کنید.

زمانی که طرح ریزی سیستم توسط مشاوره ایزو در مراحل نهایی است، مثلا وقتی پیش نویس نهایی آماده شده است، مرجع گواهی دهنده ای که انتخاب کرده اید می بایست ممیزی اولیه خود را به انجام رساند. در طول جلسه اختتامیه، ممیزان گزارش ممیزی خود را مستقیما به شما و تیم مشاوره ایزو ارائه می کنند، و طی آن نواحی که نیازمند توجه بیشتر برای بهبود سازمان و یا الزامات مراحل صدور گواهینامه است را مشخص می کنند. در این مرحله شما و تیمتان با کمک مشاوره ایزو می بایست روی نقاط قابل بهبود بحث کنید.

کسب مزایای در دست اجرا در کسب و کار

چه قصد دریافت گواهینامه ایزو داشته باشید و یا صرفا یک تایید داخلی در خصوص انطباق با استاندارد از سوی مشاوره ایزو، بهترین و عملیاتی ترین رویکرد برای توسعه بیشتر کسب و کار و سیستم مدیریت کیفیت شما، تداوم استفاده از چرخه PDCA (که پیش تر تشریح شد) است چرا که این چرخه نظم و انضباطی را فراهم می آورد تا اطمینان کسب کنید که هر مرحله از سیستم به درستی پیش می رود. استفاده از مشاوره ایزو در این خصوص راهگشاست.

در اینجا چند نمونه از مزایایی که از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسطی که سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد کرده اند، بدست آمده است، بیان می شود:

– یک کسب و کار کوچک و متوسط با ۱۰ نفر نیرو که درگیر مراحل مختلف ماشینکاری برای مشتریان است، پیش از استقرار سیتسم مدیریت کیفیت هیچگونه سابقه ای از برگشتی ها را ثبت نمی کرد. با این حال زمانی که تیم با راهنمایی مشاوره ایزو به طور صحیحی برگشتی ها را ثبت و نتایج را بازنگری کرد، نه تنها علت خرابی ها مشخص شد، بلکه به منظور پیشگیری از وقوع مجدد، نقاط کنترلی بیشتری طراحی شد. یکی از نتایج این بازنگری ها این بود که اتلاف مواد می تواند از طریق مشخص کردن ابعاد برش مواد پیش از تولید کاهش یابد که نتیجه، کاهش مصرف مواد بود. با استفاده از درک جمعی و بهبود جریان تولید، صرفه جویی در یک هزینه مهم رخ داد.