مرکز تست هوش در همدان و همچنین مرکز استعدادیابی همدان با عنوان دفتر موسسه هوش نیک در همدان فعالیت خود را آغاز نمود.

استعدادیابی همدان – مرکز استعدادیابی همدان

موسسه سنجش هوش و آموزش هوش مالی در همدان

 موسسه تست هوش و تقویت هوش مالی در همدان ، اولین مرکز تحقیقات هوش در غرب کشور می باشد، که با اخذ نمایندگی از kfiri استرالیا با تمرکز روی کودکان ۳-۱۳ سال آماده خدمت رسانی می باشد.

موسسه هوش نیک همدان در نظر دارد با عرضه خدمات و آموزش راه کارهای مناسب به والدین مسئولیت پذیر و همچنین کشف و پرورش هوش کودکان گام موثری در راستای هدفمند سازی و پیشرفت کودکان دلبندتان ارائه نماید.

با ارائه خدمات و راه حل های اختصاصی، بهره برداری از این دوران طلایی (۳-۱۳ سالگی) تضمین کرده که این خدمات با در نظر گرفتن ویژگی های هر کودک، متفاوت از یکدیگر و مبتنی بر نیاز خانواده ها است.

برای شناسایی تمام قابلیت ها و استعداد های یک فرد نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه باید انواع هوش را در نظر گرفت که از طریق مصاحبه تست های معتبر بین المللی محقق خواهد شد.

تحلیل این تست ها در مرکز با نظارت کارشناسان مرکز هوش نیک در تهران و مرکز تحقیقات هوش کودک در استرالیا انجام می شود.

آنچه والدین درباره هوش مالی باید بدانند:

  1. هوش مالی مهارت حفظ و افزایش مستمر پول
  2. اهمیت و ضرورت آموزش هوش مالی
  3. مهارت های پیش نیاز جهت کسب هوش مالی
  4. هوش مالی، تاثیر گذار بر جنبه های مختلف زندگی
  5. هوش مالی یک سرمایه گذاری مادام العمر

ارائه آموزش های مورد نیاز به کودکان و نوجوانان در زمینه هوش مالی به کمک متخصصان و مشاوران هوش نیک همدان

تست هوش کودک همدان – مرکز تقویت هوش کودک همدان – روانشناسی کودک همدان