تعدادی از نظریه پردازان و اقتصاددانان کشورهای مسلمان بر این عقیده هستند که رفتارهای مصرف کنندگان در کشورهای مسلمان متفاوت از سایر کشورها ، به ویژه کشورهای سرمایه داری است.

چرا که کشورهای مسلمان حتی در الگوهای مصرفی خود از مبانی اسلام پیروی می کنند و همین می تواند رفتارهای این مصرف کنندگان را تا حدی زیادی تحت تأثیر قرار دهد. این محققان و نظریه پردازان اقتصادی کشورهای مسلمان معتقدند رفتار مصرف کنندگان در بین مسلمانان بیش از اینکه تابع مطلوبیت باشد و ارزیابی ارزشهای مادی یک محصول باشد ، تابع دیدگاهها و نگرشهای این افراد در خصوص پاداش های اخروی است. بنابراین رفتارهای مصرف کنندگان در کشورهای مسلمان تابع ۲ عامل است.

یک) رفتارهای نوع دوستانه

اغلب مسلمانان با توجه به آموزه های اسلامی ، سعی می کنند رفتارهای مصرفی آنها به گونه ای باشد که به هم نوع خود کمکی کرده باشند. دیدگاه های بشر دوستانه و نوع دوستانه ، نقش زیادی در ترسیم شیوه مصرف محصولات در کشورهای مسلمان را دارد.

دو) اشباع پذیری مصرف

با توجه به قوانین اقتصادی که در آموزه های دینی وجود دارد ، برخی از آنها رفتار اشباع پذیری در رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال ، در صورتی که محصولی در بازار با کمبود مواجه می شود ، احتکار کردن آن محصول چه برای فروش در زمان مناسب تر و با قیمت بالاتر چه برای مصرف شخصی ، حرام است. بنابراین ، رفتار اشباع پذیری مصرف ، در این گروه با سایر گروه ها متفاوت است. افراد تا جایی می توانند از یک محصول خریداری کنند که نیاز آنها را برآورده کند و به انبار کردن محصولات و تغییر قیمت در بازار منجر نشود. همچنین تعیین کردن خمس و زکات برای محصولاتی که به صورت اضافی باقی مانده اند موجب می شود تا جایی که امکان دارد مسلمانان از نگهداری محصولات اضافی پرهیز کنند.

بر اساس نظر مشاوره بازاریابی ، مصرف کننده مسلمان بر اساس بیشینه کردن مطلوبیت محصول رفتار نمی کند ، بلکه رفتارهای او مطابق با احکام شرعی و آموزه های دینی است. مصرف کننده های مسلمان به جای بیشینه کردن مطلوبیت محصول به دنبال بیشینه کردن رضایت خدا و حب و دوستی او هستند. بنابراین ، در تبیین رفتار مصرف کننده های مسلمان باید این عوامل به خوبی مورد توجه و شناسایی قرار گیرند.

از طرفی مسئله کالاهای حلال ، حرام و مکروه نیز در میان مصرف کننده های مسلمان مطرح است. به همین دلیل ، این مصرف کنندگان ممکن است برای فروش یک محصول به هیچ عنوان بازار خوبی نباشند. در حالی که برای محصولاتی که عنوان حلال دارند یا طبق آموزه های دینی به مصرف کردن آنها توصیه شده است ، فروش این محصولات می تواند در این گروه از بازار مناسبی برخوردار باشد و رفتار مصرف کننده های این دسته از جمعیت جهان را تبیین کند.

بنابراین ، در نظام سرمایه داری ، روشی که بازاریابی می تواند به نتیجه برسد ، باید بر اساس عقل حسابگر مصرف کننده های این کشورها باشد که به محاسبه کردن سود و زیان و نتایجی که این مصرف یا خرید برای آنها دارد می پردازند. این روش ، در این نظام ، یک رفتار منطقی است و ارزش محسوب می شود. در حالی که در نظامهای اقتصاد اسلامی ، رضایت الهی است که مبنا قرار داده می شود و بیشینه رضایت الهی به عنوان هدف نهایی در رفتارهای مصرف کننده و انتخابهای آنها به حساب می آید.

بنابراین ، در طراحی و معرفی محصول و بازاریابی برای آن ، باید نظام های ارزشی افراد را مورد شناسایی قرار دهیم و متناسب با آن به تولید و معرفی محصول بپردازیم. انسانها ابعاد مختلفی دارند که لازم است گاهی بعد مادی و دنیوی یک محصول یا خرید برای آنها پر رنگ تر شود تا ترغیب به خرید محصول شوند و گاهی بعد معنوی و اخروی آن.


موضوع مرتبط :

بازاریابی صادراتی | مشاوره صادرات

مراحل صادرات چیست

نقش نمایشگاه های بین المللی در توسعه صادرات شرکتها

کشورهای در حال توسعه ، بهترین فرصت برای بازاریابی بلند مدت

نتایج تحقیقات در مورد روش مشاوره بازاریابی در سایر کشورهای آسیایی

بهترین مشاور بازاریابی در ایران – بخش اول

نظر شما

The post تحلیل رفتارهای مصرف کنندگان در کشورهای مسلمان appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.