نحوه مدیریت کردن یک سازمان یا شرکت از ارکان اصلی یک کسب و کار است.

کسب و کارهایی که مدیریت ضعیفی دارند نمی توانند هم پایه سایر رقیبان خود در بازار فعالیت کرده و به موفقیت دست پیدا کنند. اگر به کادر مدیریتی و کارکنان یک شرکت موفق یا برندهای سرشناس دنیا نگاهی بیاندازید به سادگی متوجه خواهید شد که سیستم مدیریتی قوی و مناسب است که آنها را به مسیر موفقیت وارد کرده و پس از آن نیز آنها را حفظ کرده است.

بنابراین استخدام نیروهای کارآمد و به ویژه مدیرانی که بتوانند شما را در مسیر موفقیت قرار دهند بسیار مهم است. اگر مدیر یا کارمندی نتواند انتظارات شما را برآورده کند به شکل بسیار مخرب و نامناسبی شرایط شما را به هم خواهد زد.

به دلیل اهمیت این موضوع ، قصد داریم ویژگیهایی که به شما می گوید کارمند یا مدیری که شما استخدام کرده اید عملکرد مناسبی نخواهد داشت یا دچار ضعف عملکرد است به شما نشان دهد می پردازیم.

یک)  رعایت احترام همکاران و سایر کارکنان

اگر تصمیم گرفته اید فردی را برای نقش های مدیریتی یا کارمندی در شرکت یا سازمان خود استخدام کنید به این مسئله مهم دقت داشته باشید که آیا این فرد در محیط کاری و در ارتباط با کارمندان یا سایر همکاران خود ارزش انسانها و ارتباط با آنها را حفظ می کند یا اینکه ممکن است احترام گذاشتن به دیگران از اولویتهای این فرد نباشد.

یک مدیر موفق ، مدیری است که بتواند احترام کارکنان خود را حفظ کند. با عطوفت و مهربانی و در عین حال با احترام با آنها رفتار کند. حتی لازم است اشتباهات کارکنان خود را نیز با احترام به آنها گوشزد کند یا از کارشان انتقاد نماید.

از نظر مشاوره بازاریابی چنین مدیری است که می تواند احترام تمامی افراد را بر انگیزد و جایگاه خود را نیز به خوبی حفظ کند. همچنین این ویژگی مدیر موجب می شود کارکنانی که در تحت مدیریت او به فعالیت مشغول هستند پیروی بیشتری از او داشته باشند.

دو) توانایی راه اندازی کارهای گروهی و حفظ روابط بین اعضای گروه

شاید مدیری که شما استخدام کرده اید از نظر علمی فرد قابل اعتماد و آگاهی باشد ولی اگر نتواند با کارکنان یا مشتریان ارتباط مناسبی برقرار کند نمی تواند به هیچ وجه به موفقیت دست پیدا کند. همچنین این گونه افراد به هیچ وجه در انجام کارهای گروهی موفق نیستند.

در حالی که اغلب اهداف شرکتها و برندها تنها با انجام کارهای گروهی و هماهنگی تمامی اعضا و افراد گروه است که به سرانجام می رسد. اگر انجام کارهای گروهی ، هماهنگی بین اعضای گروه و تأثیر گذاری بر کارکنان و نحوه ارتباط اعضای شرکت یا برندتان برای شما مسئله مهمی است حتماً این ویژگی را جدی بگیرید.

مدیری را که استخدام می کنید سعی کنید از میان افرادی باشند که در پیش بردن کارهای گروهی و تشکیل گروه ها و تیم های مختلف برای انجام بهتر کارها مهارت بالایی داشته باشند. حواستان را خوب جمع کنید که مرتکب اشتباه نشوید و کارکنانی که در برقراری ارتباط مشکل دارند را به تیم خود وارد نکنید.

 سه) پاسخگویی به کارکنان و سایر همکاران

از ویژگیهای مهم و برجسته ای که در تمامی مدیران و افرادی که رهبری یک گروه را بر عهده دارند باید وجود داشته باشد این است که حتماً نظر خود در خصوص کیفیت عملکرد آنها را از طریق بازخوردهایی که به آنها می دهند نشان دهند.

اگر یک مدیر چنین ویژگی را دارا نباشد کارکنان آنها در یک حالت ابهام و گیج کننده فرو خواهند رفت و قادر نیستند به درستی تشخیص دهند که کاری که انجام داده اند با چه کیفیتی انجام شده و نظر مدیر آنها نسبت به این کار چه چیزی بوده است.

نظر شما

The post چگونه باید کارکنان بی کیفیت و فاقد عملکرد مناسب را تشخیص دهیم ؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.