نام دوره ی آموزشی:  بازاریابی داده محور

کد دوره: SBC-T-005-00

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

مخاطبان دوره: کارشناسان بازاریابی دانشجویان علم داده و علاقه مندان به مفاهیم کاربردی علم داده در بازاریابی

پیش نیاز:

 • آشنایی اولیه با مفاهیم بازاریابی

اهداف دوره:

 • آشنایی کلی با مفاهیم علم داده و تجزیه و تحلیل داده ها
 • آشنایی با انواع کاربردهای علم داده در بازاریابی

دستاوردهای دوره

 • مفاهیم اولیه علم داده را به خوبی فرا گرفته باشد.
 • مهم ترین کاربردهای علم داده در بازاریابی را درک کرده باشد.
 • بتواند با متخصصان اجرای پروژه های علم داده برای بکارگیری آن ها در حوزه بازاریابی ادبیات مشترک تعریف کند.

سرفصل های دوره:

 • مقدمات علم داده (تعاریف، مفاهیم، حوزه ها)
 • کاربردهای علم داده در صنایع مختلف
 • تعریف بازاریابی داده محور و بلوغ داده محوری در بازاریابی
 • تفاوت بازاریابی سنتی و بازاریابی داده محور
 • نمونه های موفق بازاریابی داده محور در دنیا
 • تحلیل اکتشافی داده در بازاریابی
 • بخش بندی مشتریان با کمک علم داده
 • تحلیل ارزش طول عمر مشتری CLTV
 • پیش بینی ریزش مشتریان با الگوریتم های ماشین لرنینگ
 • تجزیه و تحلیل سبد خرید مشتریان با الگوریتم های ماشین لرنینگ
 • سیستم های توصیه گر (Recommendation Systems) و کاربردهای آن
 • تجزیه و تحلیل احساسات در بازاریابی داده محور
 • بهینه سازی قیمت و قیمت گذاری بهینه
 • ژئو مارکتینگ و مفاهیم آن
 • وب کاوی در بازاریابی داده محور
 • ابزارهای گوگل برای بازاریابی داده محور
 • کاربردهای نوین بازاریابی داده محور
 • چگونگی تعریف و مدیریت پروژه های بازاریابی داده محور در سازمان