نام دوره ی آموزشی:  بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-013-00

مدت زمان دوره: ۱۰ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر فروش، کارشناس بازاریابی، کارمند فروش، مسئول تحویل خودرو – HANDOVER، مسئولین بازرسی و سرویس قبل از تحویل خودرو – PDI&PDS ، کارشناس امور ارتباط با مشتریان (واحد فروش)

پیش نیاز:

 • آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند فروش و تحویل خودرو ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • بررسی الزامات وزارت صمت در خصوص فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو ( مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو )
 • نحوه اجرای فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات فروش خودرو )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : ذی نفعان، فرآیند، فرآیند بازاریابی، فرآیند فروش، فرآیند تحویل خودرو (PDI&PDS&HANDOVER) ، اهداف و برنامه های فروش (جهت حفظ و توسعه بازار)، شاخص های ارزیابی خدمات فروش عرضه کنندگان خودرو/نمایندگی
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند بازاریابی:
 • شناسائی مشتریان بالقوه
 • بانک اطلاعاتی مشتریان
 • شناخت از محیط سازمان و تعریف اهداف متناسب با جهت گیری استراتژیک سازمان در خصوص فروش خودرو
 • برنامه ریزی مالی و زمانی جهت انجام تبلیغات
 • پایش اهداف و برنامه ها
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند فروش:
 • نحوه ثبت نام
 • مراحل اجرای فرآیند های مرتبط با فروش نقدی،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با لیزینیگ،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با فروش مرحله ای،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با فک رهن،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با صلح نامه یا انتقال،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با دعوتنامه،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با انصراف،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با تبدیل،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با ابطال
 • بایگانی پرونده مشتریان
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند تحویل:
 • بازرسی قبل از تحویل از پیمانکار حمل/اداره تحویل – PDI،
 • مراحل اجرای فرآیند سرویس قبل از تحویل به مشتری – PDS،
 • مراحل اجرای فرآیند بازرسی قبل از تحویل به مشتری – PDI،
 • مراحل اجرای فرآیند آموزش و تحویل خودر به مشتری – HANDOVER،

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی بازاریابی، فروش و تحویل خودرو مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو ( مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات فروش خودرو در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیندهای بازاریابی، فروش و تحویل خودرو