نام دوره ی آموزشی:  بلوغ داده محوری، مفاهیم  و روش ها

کد دوره: SBC-T-004-00

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

مخاطبان دوره: مدیران کسب و کارها، علاقه مندان به حوزه علم داده و کاربردهای آن در صنعت

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره:

 • آشنایی کلی با مفاهیم علم داده و تجزیه و تحلیل داده ها
 • آشنایی با مفاهیم بلوغ داده محوری
 • آشنایی با نحوه حرکت به سمت بلوغ در تصمیم گیری های داده محور

دستاوردهای دوره

 • مفاهیم اولیه علم داده را به خوبی فرا گرفته باشد.
 • مفاهیم بلوغ داده محوری در سازمان را به خوبی درک کرده و قادر به ارزیابی وضعیت سازمان خود در این ساختار باشد.
 • مسیر گام به گام حرکت به سمت بلوغ داده محوری را درک کرده باشد.

سرفصل های دوره:

 • مقدمات علم داده (تعاریف، مفاهیم، حوزه ها)
 • کاربردهای علم داده در صنایع مختلف
 • معرفی بلوغ داده محوری و مراحل آن
 • تعریف سازمان داده محور و مراحل رشد آن
 • مفاهیم حاکمیت داده در سازمان
 • چگونگی حرکت در مسیر بلوغ داده محوری
 • چالش های فرهنگ سازمانی در مسیر داده محوری سازمان
 • معرفی مدل های بین المللی بلوغ داده محوری و نحوه کاربست آن ها در سازمان