بررسی استاندارد ISO 21500:2021

پیش از آن که به ادامه سلسله مقالات مقایسه ایزو 21500 و راهنمای PMBOK بپردازیم، ابتدا نگاهی اجمالی به ویرایش جدید استاندارد ISO 21500:2021 می ‌اندازیم.

همانطور که پیش‌تر گفته شد، ساختار ISO 21500:2012 فرایند محور بوده و تحت عنوان «راهنمایی برای مدیریت پروژه» منتشر می ‌شد. و یکی از منابع اصلی مشاوره مدیریت پروژه به شمار می‌رود. سرفصل‌های استاندارد به شرح زیر بوده است:

 1. محدوده استاندارد
 2. اصطلاحات و تعاریف
 3. مفاهیم مدیریت پروژه
 4. فرایندهای مدیریت پروژه

عنوان ‌های اصلی و زیر فهرست ‌های استاندارد در سال 2012 در شکل زیر نشان داده شده است.

مشاوره مدیریت پروژه

رویکرد مؤسسه بین المللی استاندارد در ویرایش جدید استاندارد تغییر کرده و با خانواده استاندارد ایزو 21500 مواجه هستیم که تحت عنوان کلی «مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو» و شامل استانداردهای اصلی زیر و چند منبع تکمیلی دیگر منتشر می‌شود و برای مشاوره ایزو 21500 استفاده می‌شود:

ISO 21500:2021 بستر و مفاهیم Project, programme and portfolio management — Context and concepts
ISO 21502:2020 راهنمای مدیریت پروژه Project, programme and portfolio management — Guidance on project management
ISO 21503:2022 راهنمای مدیریت طرح Project, programme and portfolio management — Guidance on programme management
ISO 21504:2022 راهنمای مدیریت پورتفولیو Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management
ISO 21505:2017 راهنمای حکمرانی Project, programme and portfolio management — Guidance on governance

بدین ترتیب در ویرایش جدید، استاندارد ایزو 21502، به مدیریت پروژه پرداخته و نسخه توسعه یافته ویرایش 2012 ایزو 21500 است. در ادامه به معرفی مباحث موجود در ویرایش سال 2021 استاندارد ISO 21500 می پردازیم.

ISO 21500:2021 مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو- بستر و مفاهیم

استاندارد همان طور که از نامش پیداست وارد جزئیات نشده و به مفاهیم کلی مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو می‌ پردازد که مبنای مشاوره مدیریت پروژه به حساب می‌آیند:

 1. محدوده استاندارد
 2. مآخذ اصلی
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. مفاهیم مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو
 5. استانداردهای مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو

فصل 4.   مفاهیم مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو

استاندارد ISO 21500:2021 بر بستری همه جانبه که تحت حاکمیت و مدیریت پروژه‌ ها، طرح ‌ها و پورتفولیوها جاری است بنا شده است، تا پروژه‌ ها، طرح ‌ها و پورتفولیوها به همراه عملیات (Operation)، که بصورت مستمر جاری است، برای تحویلِ ارزش بصورت یکپارچه مدیریت شوند. نسبت مواردی که ذکر شد در محیط سازمان و محیط خارجی در دیاگرام زیر مشخص شده است.

مدیریت پروژه

استراتژی در سازمان بر مبنای مأموریت و چشم اندازِ سازمان و عوامل محیطی داخلی و خارجی سازمان استقرار می یابد که در فرایند مشاوره ایزو 21500 به آن پرداخته می‌شود. اهداف استراتژیک سازمان با اجرای پروژه‌ ها، طرح‌ ها و فعالیت ‌های عملیاتی و یا با ترکیبی از آن‌ها به دست می ‌آید.‌ از این ‌رو برخی عوامل مؤثر در انتخاب پروژه ‌ها و طرح‌ ها عبارتند از:

 • هزینه‌ ها در برابر منافع
 • انواع مختلف منافع
 • سطح قابل قبول ریسک و مواجهه با ریسک
 • همسویی با اهداف استراتژيک
 • در دسترس بودن منابع
 • زمان تحقق هزینه ‌ها و منافع

و سازمان برای مقاصد زیر می‌تواند از مدیریت پورتفولیو استفاده کند:

 • برنامه ریزی و تخصیص منابع و زمانبندی تحقق منافع
 • ارزیابی و کاهش مواجهه با ریسک‌های کلی
 • همراستا کردن زمان بندی پروژه ‌ها، طرح ‌ها و سایر کارهای مرتبط
 • کمک به سازمان برای اینکه بتواند در انتخاب، اولویت بندی و اختتام پروژه‌ها، طرح‌ها و کارهای مرتبط تصمیماتی پویا و هوشیارانه بگیرد.

فرصت ‌ها و تهدیدهای که در مشاوره ایزو 21500 در نظر گرفته می‌شود، از منظر استراتژیک در نمودار زیر مشخص شده است:

مدیریت پروژه

برای مدیریت و حکمرانی یکپارچه پروژه‌ ها، طرح‌ ها و پورتفولیوها باید به مفاهیم زیر توجه داشت:

 • همسویی استراتژیک
 • توجیه پذیری مداوم
 • چارچوب کاری متناسب
 • ارتباطات و مشارکت ذی نفعان
 • مدیریت و طرح ریزی مناسب
 • بهبود مستمر

فصل 5.   استانداردهای مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو

مؤسسه ایزو علاوه بر استانداردهای اصلی که در جدولی در مقدمه مقاله معرفی شد، استانداردهای پشتیبان نیز در نظر گرفته است. ساختار کلی و همپوشانی استانداردها در دیاگرام زیر مشخص شده است:

مدیریت پروژه

استاندارد ISO 21500:2021 مزایای متعددی برای استفاده از هر کدام از استانداردهای اصلی بر شمرده است که به عنوان نمونه به چند مورد از هر کدام اشاره می‌کنیم:

استاندارد مزایای استفاده از استاندارد
ISO 21502:2020

مدیریت پروژه

·       پیشبرد فرصت ‌ها برای تبدیل ایده‌ ها به اقلام تحویلی، خروجی‌ ها، نتایج و منافع

·       تقویت قدرت سازمانی از طریق اجرای پروژه

·       امکان مدیریت یکپارچه برنامه ریزی، منافع، محدوده، منابع، زمان بندی، هزینه، ریسک، مسائل، کنترل تغییر، کیفیت، مشارکت ذینفعان، ارتباطات، تغییرات سازمانی و اجتماعی، گزارش، اطلاعات و اسناد، تدارکات، درس آموخته ها و سایر شیوه ‌های مدیریتی پروژه ‌ها

ISO 21503:2022

مدیریت طرح

·       شروع و هماهنگی پروژه ها برای دستیابی به نتیجه مطلوب

·       حفظ نظارتِ مستمر بر پروژه هایی که با هم، برای رسیدن به نتیجه مطلوب نقش دارند.

·       تقویت مزیت استراتژیک و ایجاد تغییرات پایدار

ISO 21504:2022

مدیریت پورتفولیو

·       گزینش پروژه ها و طرح ها برای کمک به تحقق استراتژی و اهداف سازمانی مورد توافق

·       ایجاد و همسویی پروژه ها، طرح ها و پورتفولیوها با اهداف استراتژیک سازمان

·       بهبود همسوییِ استراتژی و اقلام قابل تحویل، خروجی ها و نتایج از طریق مدیریت ارزش و منافع.

ISO 21505:2017

حکمرانی

·       روشن کردن مسئولیت پذیری

·       برقراری شفافیت

·       بهبود تعامل با ذینفعان داخلی و خارجی

 

ملاحظات سازمانی برای انتخاب استاندارد مناسب

به کار بردن هر کدام از استانداردها در یک سازمان مشخص به عوامل متعددی وابسته است، مانند اهداف استراتژيک، محیط داخلی و خارجی سازمان، ساختار حاکمیتی سازمان، رویکردهای مدیریتی و مواردی دیگر که در متن استاندارد به آن ها اشاره شده است. مشخصا در مسیر مشاوره مدیریت پروژه متناسب با نیاز سازمان هر کدام از عوامل بصورت مشخص و دقیق بررسی و تحلیل می‌شوند.

منابع:

Rate this post