چرا ضروری است که استعدادها و توانمندی های خود را کشف نمایید؟

بسیاری از افراد هرگز در پی یافتن توانمندی ها و قابلیت ها و استعدادهای خود بر نمی آیند. آنان تصور می کنند که از هیچ توانایی و استعدادی برخوردار نیستند و اهمیت و ارزش خود را ناچیز می پندارند. در صورتی که قصد دارید پیروز و بهره مند باشید ، یافتن این که چه اندازه بی نظیر و خاص هستید و چه توانمندی و استعدادهایی دارید یک آوانس مثبت به حساب نمی آید بلکه یک الزام و نیاز به شمار می آید.

ـ اصلی ترین و بااهمیت ترین علت و فاکتور رشد هر فرد ، توانایی ها و استعدادهای او می­ باشد. بنابراین آن ها را کشف کنید تا قادر باشید از همه ی قابلیت ها و توانمندی های خویش بهره برداری کنید.

ـ به کارگیری و بهره مندی از فاکتور اصلی و مهمی که شما را از سایر افراد متمایز می سازد ، یافتن توانمندی ها و استعدادهایتان به معنی مسبوق شدن از این که حقیقتاً چه کسی می باشید است. تنها زمانی که آگاه باشید چه ویژگی­ ها و مهارت هایی شما را بی نظیر و ممتاز و خاص می کند قادرید آن ها را قبول و آن ها را در زندگی خود به کار بگیرید.

چگونه استعدادهای پنهان مان را کشف کنیم؟

فکرتان را بر روی همه ی راه ها باز کنید:

به سبب آن که ممکن است شما درباره ی یافتن توانایی ها و استعدادهایی که برخوردارید دچار سردرگمی شوید. عالی ترین گزینه جهت آغاز این است که فکرتان را بر روی همه ی چشم اندازها و حدسیات و تصورات باز نمایید. فراموش نکنید که توانایی ها و قابلیت ها امکان دارد در هر نوع و میزانی باشد و قادر است همه ی جوانب زندگی شما را شامل شود.

یکی از روش های کشف استعداد این است که به گذشته تان بنگرید:

زمانی که برای یافتن توانایی ها و استعدادهایتان درباره ی خودتان می اندیشید از گذشته آغاز نمایید. به کارهایی بنگرید که اجرا کرده اید. به فعالیت ها و اعمالی بنگرید که از انجام آن ها خرسند و خوشحال شده اید. به اوقاتی بنگرید که حقیقتاً خوب و ممتاز بوده اید. توانایی و استعداد درونی و ذاتی شما چیزهایی می باشند که شما قادرید در مقایسه با سایر افراد به نحو مطلوب و خوبی آن ها را اجرا و محقق سازید.

به فعالیت ها و اموری بیاندیشید که از آن ها خرسند و خوشحال می شوید:

فعالیت ها و اموری که امکان دارد شما را خشنود سازد قادر است به یافتن توانمندی ها و قابلیت های نهفته شما مدد زیادی برساند. به چیزهایی که علاقمند هستید که اجرا و عملی سازید بیاندیشید. آیا سایرین از شما در خصوص آن ها تمجید و تحسین می کنند؟ آیا سایرین درباره ی این کارها از شما تقاضای مدد و یاری می کنند؟

ـ گذشت زمان: آیا فعالیتی را آغاز می نمایید و از گذشت زمان آگاه نمی گردید؟

ـ گفت و گوهایی که انجام می دهید: آیا همواره با والدین و دوستان خود در حال حرف زدن درباره ی کارها و مباحث به خصوصی هستید؟

ـ یادداشت کنید: این کار سبب می گردد تا آگاه و متوجه شوید که از چه چیزهایی حقیقتاً خشنود و خوشحال می شوید و درباره ی علاقه و گرایش به آن ها به شما زمان و مجال اندیشیدن را نیز می دهد.

نگاه کنید در چه فعالیت ها و اموری شاخص و سرآمد می باشید:

همواره توجه داشته باشید که تمایز و اختلاف بسیاری میان آن چیزهایی که علاقمند هستید و آن چیزهایی که در آن توانایی و قابلیت دارید هست. توانایی های شما فعالیت ها و زمینه هایی هستند که امکان دارد درباره ی آن ها تفکر و تامل نکنید و یا به آن ها علاقه ای نداشته باشید. بدین سبب است که می بایست درباره ی کارها و زمینه هایی که در آن عالی عمل می کنید ، به خوبی و به طور دقیق بیندیشید.

یکی از روش های کشف استعداد این است که از اطرافیان و سایرین سوال کنید:

اطرافیان و سایرین احتمالاً قادرند به شما مدد برسانند و به شما اعلام کنند که در چه چیزهایی عملکرد عالی دارید. با اشخاصی حرف بزنید که به طور کامل با شما آشنایی و ارتباط دارند و همین گونه با اشخاصی که آشنایی و ارتباط اندکی با شما دارند ، هر دو طرف شما را از جوانب گوناگونی ارزیابی می کنند و تمایزاتی را اعلام می دارند که قادر است درباره شما اطلاعات زیادی را آشکار و روایت نماید.

یکی دیگر  از روش های کشف استعداد این است که فعالیت ها و کارهای تازه ای را آغاز نمایید:

توانایی ها و قابلیت های شما معمولاً در امور و کارهایی که تاکنون آغاز نکرده اید و یا فرصتی را جهت محقق ساختن و اجرای آن ها ایجاد نمی کنید نهفته است و بدین سبب است که گاهاً هیچگاه از آن چیز معمولی که هستید جلوتر نخواهید رفت.

کارها و فعالیت هایی را آزمایش و تجربه نمایید که تاکنون تجربه و آزمایش نکرده اید:

بعضی مواقع امکان دارد که به خودتان تلقین کنید که قادر نیستید برخی از فعالیت ها و کارها را اجرا نمایید ، اما هیچگاه متوجه نمی شوید که آیا می توانید ابین امور و فعالیت ها را اجرا نمایید یا نه ، جز این که از حصار و محدوده ی ایمن و مطمئن خویش خارج شده و ریسک پذیر باشید و تلاش نمایید چیزهایی واقعاً متمایزی را اجرا و عملی سازید ، فعالیت ها و اعمالی که تاکنون اجرا نکرده اید.

یکی از روش های کشف استعداد این است که در کلاس هایی که به مباحث و مسائل آن علاقمند و راغب هستید شرکت نمایید:

یافتن توانایی ها و قابلیت های وجودیمان یک مساله است و کارهایی که علاقمند هستیم در آن ها از توانایی و استعداد خاصی بهره مند باشیم یک موضوع و مساله دیگر. در صورتی که به کار و فعالیتی علاقمند هستید و تمایل  و قصد دارید که آن اجرا و عملی سازید ، با این اقدام قادرید توانایی های حقیقی مورد احتیاج جهت گسترش و ارتقای توانایی ها و قابلیت هایتان را کسب نمایید.

آخرین روش کشف استعداد این است که از چالش ها فرار نکنید:

جهت یافتن توانمندی ها و استعدادهای نهفته و ذاتی خویش بگذارید که چالش ها رخ دهند و با آن ها رو به رو شوید. تلاش نمایید تا مسائل و دشواری هایتان را به گردن بگیرید ، کنکاش کنید و اندکی با شجاعت زیادتری زندگی کنید.

جهت شناسایی استعدادها و  استعدادیابی به این صفحه مراجعه نمایید.

همچنین می توانید جهت انجام تست هوش کودک و تست هوش بزرگسال به مرکز ما مراجعه نمایید.