تربیت کودکان به سبک خردمندانه موضوع این مقاله آموزشی برای والدین مسئولیت پذیر است.

مقدمه :

خرد توانایی است که پادشاه سلیمان از آن برخوردار بود و ارسطو آن را دنبال می کرد.

پدر و مادر بودن هم مانند اکثر کارهای زندگی به صورت کارهای روزمره بسیار خودکار است و نیاز به فکر زیادی ندارد. اصولا والدین قوانین و روال هایی دارند که کم و بیش و به دنبال آن روال، والدین و بچه ها به طور یکسان رفتار میکنند. در واقع، ما احتمالا اگر مجبور به فکر کردن برای هرکار کوچکی برای تربیت کودکان باشیم به مرز جنون میرسیم. اما هر چند وقت یک بارهم با یک مشکل یا تصمیم دشواردر فرزندپروری مواجه می شویم که بدون راه حل تکراری است، اگرچه حتی یک پاسخ “درست و سریع” وجود داشته باشد، اما هنوز هم نیازمند به پاسخ موثرتری خواهیم بود.

ممکن است دختر نوجوان ساله شما درگیر دوستی باشد که نمی تواند مشکلش با شما در میان بگذارد، چون قول داده که موضوع را پنهان کند و مانند راز نگه دارد که بیشتر والدین امیدوارند توانایی پاسخ عاقلانه و غیر هیجانی داشته باشند.

این امر مستلزم این است که از رفتارهای روزمره خود خارج شده، مقداری فاصله عاطفی پیدا کرده ، بهترین روش برای طرح مسئله را انتخاب کنیم و بهترین اقدام را با تأمل در نظر بگیریم. پس پرورش توانایی فرد به روشی متفکرانه ، عملی و اصولی در مواجهه با مسائل مهم ، دشوار و “نامرتب” زندگی را رفتار خرمندانه و پرورش توانایی به روشی متفکرانه ، عملی و اصولی در مواجهه با مسائل مهم ، دشوار و “نامرتب” زندگی را شامل میشود.

فرزندپروری خردمندانه فرایندی است که می تواند به والدین کمک کند تا به طور موثرتری به مسائل چالش برانگیز والدین پاسخ دهند.  این شامل شش اصل مهم است:

آموزش بر اساس پایه های رفتاری زیر:

  • رفتار آرام ، خونسرد و غیرهیجانی همراه با بازتاب های مثبت در لحظه ی اولیه برخورد با چالش
  • نتیجه درست را هدف بگیرید.
  • مسئله را به درستی قاب کنید.
  • چشم انداز را گسترش دهید.
  • بهترین دانش را به کار بگیرید.
  • تعادل مناسب پیدا کنید.

این آموزش یک مجموعه چند بخشی در زمینه فرزندپروری خردمندانه می باشد که در مورد هر یک از این اصول توضیح کاملی داده و در مورد چگونگی فرزندپروری عاقلانه تریا خردمندانه آموزش خواهد داد .

پایه این آموزش بر اساس ذهن آگاهی بوده و بهتر است قبل از شروع عناوین آموزشی به شرح و توضیح مبحث ذهن آگاهی پرداخته شود تا بتوانید با شناخت هیجانات و احساسات و افکار خودتان و تاثیر آن بر کودکان و نوجوانان محیط رشدی آنها را سرشار از آرامش کرده و گذراندن این دوران با لذت و عشق همراه باشد.

اما چرا ذهن آگاهی :

لحظاتی که فرزندتان احساس می کند شما واقعاً گوش می دهید و در واقع آنها را “درک می کنید” ، زمینه برای گفتگوها یا ارتباطات آینده با او ایجاد میشود.  علاوه بر این، ساختار روابط با اعتمادی که با کودک ایجاد می کنید تأثیر زیادی در روابط او با دیگران خواهد داشت.

 در پژوهش ها ثابت شده است که در سطح فردی، ذهن آگاهی برای شما فواید سلامتی در روح و روان دارد ، مانند کاهش فشار زندگی ،استرس ، از بین رفتن گفتگوهای درونی و نشخوار ذهنی و ایجاد توانایی برای والدگری موثرتر و وقتی بهتر بتوانید خونسردی خود را حفظ کنید ، کمتر احساسات حساسیت فرزند خود را تحریک یا ملتهب می کنید.  همچنین بهتر می توانید راه حل ها یا گزینه ها را شناسایی کنید.

ذهن آگاهی چیست؟

 به گفته یکی از محققان برجسته در زمینه ذهن آگاهی ، دکتر Jon Kabat-Zinn ، ذهن آگاهی “توجه خاص ، در یک لحظه خاص ، در لحظه کنونی ، بدون قضاوت” است.

 هنگامی که واقعاً با توجه کامل بجای رفتار به خود واقعی کودک (یا شریک زندگی خود) گوش می دهید و با آگاهی از احساس خود در یک لحظه خاص و دلسوزی نسبت به احساس کودک در همان لحظه تصمیم گرفته و  میتوانید با خودکنترلی روی هیجانات و احساسات ، رفتار مثبت در جهت رشد شخصیت او انجام دهید.

 اگر بتوانید نظرات ، افکار و احساسات کودک خود را بدون قضاوت یا اصلاح آنها گوش دهید، با او همدلی کرده و بدون سرکوب هیجانی برای تاکید احساساتش و هدایت رفتار قدمی بردارید، آینده او را تضمین خواهید کرد.

چگونه می توان ذهن آگاهی را ایجاد و تقویت کرد؟

شما می توانید ذهن اگاهی را از بسیاری جهات مانند مدیتیشن ، گوش دادن به موسیقی متفکر ، تمرین یوگا ، قدم زدن در طبیعت ، نماز خواندن ، یا انجام تمرینات بدنی مانند رقص یا ورزش های رزمی.پرورش دهید.

با اختصاص دادن وقت برای گوش دادن به حرف های کودکتان و درک دیدگاه فرزند ، شما ذهن آگاهی را تمرین می کنید.  فاصله گرفتن از موقعیتی که از نظر عاطفی شارژ شده و اجازه جمع شدن مجدد به خود می تواند تمرین ذهن آگاهی باشد.  اگر بتوانید هیجانات و احساسات خود را نامگذاری و پذیرش مثبت داشته باشید و تمرکز کنید روی اینکه این تجربه احساسی چه تاثیری در لحظه اکنون بر وجود شما داشته، می توانید ذهن آگاهی را در درونتان لمس کنید.

تربیت کودکان به سبک خردمندانه - ذهن آگاه

تربیت کودکان به سبک خردمندانه – ذهن آگاه

منبع : ترجمه از سایت https://parenthetical.wisc.edu/ /

هوش نیک اصفهان – زهرا صالحی. کارشناس ارشد مشاوره خانواده


موضوع مرتبط :

تست هوش کودکان

استعدادیابی کودکان

 

نوشته تربیت کودکان به سبک خردمندانه – ذهن آگاه اولین بار در مرکز هوش کودک نیک. پدیدار شد.