برای اینکه کار برندینگ و فرآیندهای مربوط به آن را به طور مناسبی بتوانید انجام دهید باید درک درستی از عناصری که یک برندینگ را تشکیل می دهند داشته باشید.

زیرا عدم آگاهی نسبت به این مفاهیم و عناصر منجر به ضعف و عدم کارآیی برندتان می شود. در اینجا به این عناصر مهم اشاره خواهیم کرد.

یک) نام برند

اولین چیزی که شما را از دیگران متمایز می کند نامتان است. در فرآیند برند و برندسازی هم دقیقاً همین اتفاق می افتد. پس سعی کنید اولین اقدامی که انجام می دهید این باشد که یک نام مناسب برای برندتان انتخاب کنید.

دو) ویژگی های برند

همانطور که هر انسانی ویژگی های مخصوص به خود را  دارد. برندها هم هر کدام خصوصیات و ویژگی های خود را دارند. ویژگی هایی که یک برند دارد در واقع ارزش واقعی و اصلی یک برند است. به عنوان مثال شما می توانید ویژگی هایی همچون اعتبار ، اعتماد و قدرتمند بودن را در برندتان ایجاد کنید.

سه) تداعی برند

برند شما دارای خصوصیاتی است که هر فردی زمانی که به آن فکر می کند یاد ویژگی های شما می افتد. این دقیقاً همان چیزی است که ذهن مشتریان را به خود مشغول می کند. بنابراین تداعی برند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از مهمترین عناصر برند است.

چهار) ماهیت برند

ماهیت هر برند مجموعه خصوصیات و احساسات مربوط به آن است. مثلاً زمانی که مخاطبان درباره برند شما فکر می کنند احساسات ویژه ای در فکر آنها ایجاد می شود که همین در واقع ماهیت برند است.

پنج) برداشت از برند

هر چند ممکن است شما سعی کنید تصویر ویژه ای را در ذهن مخاطب خود حک کنید ولی انسانها تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند. ممکن است هر کدام از آنها تصور خاص خودش را از برند شما داشته باشد. به این واقعیت تصویر برند می گویند.

شش) شخصیت سازی برای برند

با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد می توان به خوبی متوجه شد که برندها همانند انسان ها هستند پس کاملاً عادی است که شخصیت خود را داشته باشند. ممکن است برخی از آنها شخصیت صداقت ، برخی لوکس بودن ، برخی دست یافتنی بودن و یا سایر ویژگی ها را داشته باشند.

هفت) جایگاه برند

یکی دیگر از عناصر برند که همواره صاحبان برند و سایر افراد و مشتریان توجه خاصی به آن دارند این است که جایگاه برند در کجاست ؟ این جایگاه با توجه به سایر رقبا مشخص می شود. این موقعیت یا جایگاه هم می تواند فرضی و هم حقیقی باشد. فرضی به این معنی که جایگاه برند در ذهن مخاطبان و مشتریان در کجاست و واقعی یعنی از نظر میزان فروش ، کیفیت و تعداد مشتریانی که دارد در چه موقعیتی از بازار است.

هشت) آگاهی برند

این عنصر مربوط به این است که مخاطبان تا چه حد با برند آشنا هستند. این آشنایی در فرهنگ بازاریابی و برندسازی به آگاهی برند معروف است.

نه) ارزش برند

از نظر مشاور برندسازی ، شاید بتوان گفت در میان تمامی عناصری که گفته شد ، ارزش برند از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این معنی که برند تا چه اندازه می تواند مخاطبان و مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. هر برندی مجموعه ای از ویژگی های مثبت و منفی است که همه اینها با هم می تواند ارزش برند برای مشتریان را مشخص کند.

ده) وعده برند

وعده برند به منافع و تجاربی است گفته می شود که می تواند برای مخاطبان ایجاد کند. این وعده ها هستند که می توانند مشتریان را به سمت برند بکشانند ، به گونه ای که افراد آن برند را به سایر برندها ترجیح دهند. این وعده توسط پیامی که به آن پیام برند گفته می شود برای مخاطبان گفته می شود.

نظر شما