آشنایی با استاندارد ISO45003:2021

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – سلامت روانی و ایمنی در محل کار – دستورالعمل هایی برای مدیریت خطرات روانی -اجتماعی

این سند (ISO45003) به عنوان بخشی از سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) راهنمایی هایی را در خصوص مدیریت خطرات روانی-اجتماعی و ارتقای رفاه در محل کار ارائه می دهد.

پیاده سازی و مشاوره ایزو ISO45003 به همراه استاندارد ISO45001 انجام میشود که شامل الزامات و راهنمایی هایی در مورد برنامه ریزی، اجرا، بررسی، ارزیابی و بهبود سیستم مدیریت OH&S  است.

در فرایند مشاوره ایزو ISO45001 در مسئولیت سازمان در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و سایر افرادی که می‌توانند تحت تاثیر فعالیتهای آن قرار بگیرند تاکید می‌شود که این مسئولیت تنها شامل ارتقا و حفاظت از سلامت جسمی افراد سازمان نیست بلکه سلامت روان آنها را نیز در بر می گیرد.

هدف و نتایج مورد نظر از مشاوره ایزو ISO45001 و سیستم مدیریت OH&S جلوگیری از صدمات و بیماریهای ناشی از کار و ایجاد محل کاری ایمن و سالم برای کارکنان می باشد به به همین منظور حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک ها با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی برای سازمان بسیار حیاتی است از آنجایی که خطرات روانی و اجتماعی به طور فزاینده ای به عنوان چالش های اصلی برای سلامت کارکنان در محل کار شناخته می‌شوند این سیستم به طور حتم باید شامل اقداماتی برای مدیریت این حوزه نیز باشد.

مخاطرات روانی به نحوه سازماندهی کار، عوامل اجتماعی در کار، محیط کار تجهیزات و وظایف خطرناک مربوط می شود. مخاطرات روانی می توانند در همه سازمان ها و بخش ها و در انواع وظایف کاری تجهیزات و ترتیبات شغلی وجود داشته باشد.

سلامت و ایمنی رفاه فردی و عملکرد و پایداری سازمان می تواند تحت تاثیر پیامد این خطرات قرار بگیرد که هزینه های اقتصادی زیادی را هم برای سازمان و هم برای جامعه به وجود می آورد.

اگرچه عوامل متعددی می تواند ماهیت و شدت پیامدهای مخاطرات روانی و اجتماعی را تعیین کنند، سازمان ها نقش مهمی در حذف خطرات یا به حداقل رساندن آنها دارند افزایش هزینه ها به دلیل غیبت از کار، افت گردش مالی، کاهش کیفیت محصول یا خدمات استخدام و آموزش تحقیقات در محل کار و دعاوی و همچنین آسیب به شهرت سازمان پیامدهای ناشی از آسیبهای روانی و اجتماعی برای سازمان ها هستند.

پیامدهای منفی برای کارکنان از یک جهت سلامت جسمی روحی(مانند بیماری های قلبی و عروقی اختلالات اسکلتی عضلانی، دیابت، اضطراب، افسردگی اختلالات خواب) و رفتارهای بهداشتی نادرست مانند سوء مصرف مواد تغذیه ناسالم را شامل می شود از جهت دیگر کاهش رضایت شغلی و تعهد و بهره وری را در بر می‌گیرد.

این سند ISO45003 نمونه ایی از مخاطرات اجتماعی ناشی از سازماندهی وظایف عوامل اجتماعی و محیط کاری تجهیزات و وظایف خطرناک و همچنین مجموعه ای از اقدامات کنترلی را که می تواند برای حذف خطرات یا به حداقل رساندن خطرات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد تشریح می­کند

اگرچه سازمانها مسئول شناسایی خطرات و به حداقل رساندن آسیب های مرتبط با آن ها هستند، مشارکت کارکنان در تمام مراحل فراینده مشاوره ایزو برای موفقیت مدیریت مخاطرات روانی اجتماعی بسیار مهم و حیاتی می باشد.

این سند (ISO45003) همچنین شامل اطلاعاتی در مورد آنچه که برای سازمان‌ها در رابطه با افزایش آگاهی از خطرات روانی-اجتماعی، توسعه شایستگی در مدیریت خطرات روانی-اجتماعی، حمایت از بهبود و بازگشت به کار کارگران آسیب‌دیده و برنامه‌ریزی و واکنش به موقعیت‌های اضطراری، مهم است را شامل می‌شود.

انچه که پس از پیاده سازی و مشاوره ایزو ISO45003 باعث موفقیت مدیریت ریسک روانی-اجتماعی میشود، تعهد تمامی سطوح و کارکردهای سازمان به ویژه مدیریت ارشد به سیستم طرح ریزی شده می باشد.