قدرت استانداردهای بین ­المللی ایزو در مبارزه با فساد

فساد از مسائل مهمی است که بر سیستم‌ها و جوامع سیاسی ما تأثیر می‌گذارد و به‌طور قابل توجهی مانع توسعه می‌شود، به‌ویژه  درکشورهای فقیر و با درآمد متوسط، آسیب‌پذیری در برابر این پدیده بسیار زیاد است.

یک مشکل جهانی

هر سال، شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورها را در مقیاس 0 (بسیار فاسد) تا 100 (بسیار تمیز) رتبه‌بندی می‌کند. در سال ۲۰۲۲، بیش از دو سوم کشورها امتیاز زیر ۵۰ را کسب کردند و میانگین جهانی امتیاز ۴۳ بوده است. اما شاید نگران‌کننده‌تر، ۱۵۵ کشوری است که از سال ۲۰۱۲ تاکنون هیچ پیشرفت قابل‌توجهی نداشته‌اند یا در واقع حتی کاهش یافته‌اند.

تشخیص فساد به عنوان یک مشکل چند بعدی در بین دولت ها، شرکت ها و سازمان ها حیاتی است. این امر منجر به ناکارآمدی در مدیریت منابع عمومی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی می‌شود که تأثیرات گسترده‌ای دارد.

تضعیف اعتماد

آسیب ناشی از فساد بسیار فراتر از سیستم های مالی و مدیریت منابع است. مشروعیت دستگاه دولتی برای تضمین صلح و همزیستی امری ضروری می باشد و در نتیجه از ظهور رژیم های توتالیتر و پوپولیستی که از ناآرامی و نارضایتی شهروندان سوء استفاده میکنند جلوگیری می کند.

همچنین پیوندهای مشخصی بین فساد، جنایت سازمان یافته و تروریسم وجود دارد. واقعیتی که در بخش هایی از جهان بسیار آشکار است.

با پرداختن به فساد در همه اشکال آن، می‌توانیم از دموکراسی‌ها محافظت کنیم و رفاه کلی کشورها و مردم را در همه جا افزایش دهیم.

 

نقش کلیدی شفافیت

مبارزه با فساد منجر به افزایش اعتماد و ثبات می شود. در یک سیستم پاک، وجوه عمومی به مقصد مورد نظر خود می رسد و فرصتی خارق العاده برای نوسازی دستگاه دولتی و بازگرداندن اعتبار نظام سیاسی فراهم می کند و شفافیت کلید دستیابی به این هدف است.

در عین حال، جوامع مدرن به سرعت در حال حرکت به سمت سیستم های داده باز هستند که  کنترل و مشارکت بیشتر شهروندان را ایجاد می نماید. ضروری است که تلاش‌های خود را بر افزایش آگاهی در میان همه ذینفعان – دولتی، خصوصی و بین‌المللی – متمرکز کنیم و آنها را به اتخاذ بهترین شیوه‌ها تشویق کنیم. با بهبود شفافیت، ما این قدرت را داریم که کارایی، مسئولیت پذیری و صداقت را افزایش دهیم.

نقش تعیین کننده استانداردهای بین المللی

استانداردهای بین‌المللی چارچوبی جامع از بهترین شیوه‌ها و دستورالعمل‌ها ارائه می‌کنند که با کمک شرکت مشاور ایزو می‌تواند به همه، از دولت‌ها و شرکت‌ها گرفته تا افراد کمک کند تا از خطرات فساد جلوگیری کرده و آن‌ها را کاهش دهند.  بنابراین، پیاده سازی این استانداردها  با همراهی شرکت مشاوره ایزو فرصت بهبود قابل توجه ای برای کشورها فراهم می کند، به ویژه اگر با پلتفرم ها و فرصت هایی برای به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات همراه باشد.

با پایبندی به استانداردهای ISOو استفاده از خدمات شرکت مشاوره ایزو می‌توانیم به طور قابل توجهی در دستیابی به اهداف جهانی و رسیدگی به چالش‌هایی مانند مواردی که در برنامه توسعه پایدار 2030 آمده است، مشارکت کنیم. استانداردهای ISO با تمرکز بر مبارزه با فساد (ISO 37001)، تقویت مسئولیت اجتماعی (ISO 26000) و تدارکات پایدارتر (ISO 20400) ابزارهای ضروری برای دولت ها هستند

نتیجه گیری: گواهی های تعهد

همزمان با مواجهه با بلای جهانی فساد، صدور گواهینامه های ایزو به چارچوبی برای اقدام تبدیل می شود.با این حال این گواهی‌ها تنها نشانه‌ نیستند، بلکه مدرکی ملموس بر عزم دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها در سراسر جهان برای ساختن آینده‌ای شفاف، کارآمد و عاری از فساد هستند.

Rate this post