10 روند نوظهور مدیریت پروژه در سال 2024

مدیریت پروژه، به صورتی پویا و مستمر در حال تکامل است تا پاسخگوی نیازهای در حال تغییر کسب و کارها و پیشرفت های فناورانه باشد. روندهای مدیریت پروژه در سال 2024 حرکت به سمت رویکردهای پویاتر، متمرکز بر کسب و کار و مردم-محور را نشان می‌دهد، و این مسئله می‌بایست در مشاوره مدیریت پروژه بازتاب یابد. دکتر هارولد کرزنر یکی از برجسته ترین صاحب نظران مدیریت پروژه به همراه الیسا فارو از مؤسسه بین‌المللی یادگیری 10 روند نوظهور مدیریت پروژه در سالِ پیش رو را معرفی کرده‌اند:

  1. یکپارچگی فناوری های پیشرفته

پرچم ‌داران فناوری ها، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و اتوماسیون خواهند بود. این ابزارهای نوآورانه بر فرایندهای پروژه، تقویت قابلیت های تصمیم‌گیری و بهینه سازی منابع تأثیر شگرفی گذاشته، با یکپارچگی آن‌ ها علاوه بر افزایش کارایی شاهد موفقیت بیشتر در دستاوردهای پروژه ها خواهیم بود.

  1. تأکید بر پایداری و روش های زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی

در سال پیش رو مدیران پروژه نتایجِ پروژه را با اهداف اجتماعی گسترده ‌تری پیوند خواهد زد. و باید اصول زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی را در برنامه ریزی و اجرای پروژه‌ های خویش بگنجانند. تحول یاد شده، نشانه ‌ای از تلاش وظیفه شناسانه به سوی مدیریت پروژه ‌ای مسئولانه و آگاهانه نسبت به محیط خواهد بود. در مشاوره ایزو 21500 به مدیریت تغییرات سازمانی و اجتماعی به عنوان یکی از روش های 17گانه مدیریت یک پروژه پرداخته می‌شود.

مشاوره pmbok

  1. تاب آوری و مدیریت ریسک

تاب‌ آوری تجاری و اجتماعی و مدیریت فعالانه ریسک در پروژه‌ ها، به دلیل عدم قطعیت های متداول در جهان، گریز ناپذیر است. مدیران پروژه در سال پیش رو بر راهبردهای آینده نگر متمرکز شده و با تحلیل سناریوهای مختلف از پاسخ ‌های چابک بهره خواهند گرفت تا چالش های دور از انتظار را کاهش دهند. رویکردهای مبتنی بر تاب آوری، مقاومت و سازگاری پروژه را در برابر عوامل خارجیِ در حالِ تغییر تضمین می‌کند. در مشاوره مدیریت پروژه همواره به مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ‌های موفقیت پروژه ها تأکید می شود.

  1. همکاری بلند مدت و سبک های رهبری مشارکتی

بسیاری از پروژه‌ ها مدت ‌زمان طولانی‌تری داشته، و تیم‌ های غیر متمرکز و گاه جهانی را در بر می‌گیرند، که نیاز به همکاری پایدار و سبک‌ هایِ رهبریِ تطبیقی دارند. مدیران پروژه و حامیان مالی باید برای رهبری، رویکردهایی را در پیش بگیرند تا مشارکت، سازگاری، توانمندسازی و مشارکت فعال را در میان اعضای تیم افزایش دهند.

  1. تحول چابک فراتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات

متودولوژی های چابک راهِ خود را بیش از پیش در پروژه هایی به جز فناوری اطلاعات باز می کنند. بیشترِ صنایع با شناخت ابعاد انعطاف پذیر، تکرارپذیر و تطبیقی خود، با رویکردهای چابک و ترکیبی سازگارتر خواهند شد تا دستاوردهایِ مبتنی بر ارزشِ خود را محقق کنند.

  1. تصمیم گیری ‌های مبتنی بر داده

تیم‌ های پروژه با استفاده از بینش داده‌ ها، استراتژی ‌ها را بهینه کرده، گلوگاه‌ های بالقوه را پیش‌بینی می‌کنند و با همسو کردن پروژه با اهداف سازمانی، کارایی و اثربخشی پروژه را افزایش می‌دهند. دفاتر مدیریت پورتفولیو یا پروژه، با تولیدِ سریع اطلاعات، مدیریتِ بهتر پروژه های مختلف را برای سازمان تسهیل خواهند کرد. در مشاوره ایزو 21500 مدیریت اطلاعات و اسناد یکی از مباحث مهم در نظر گرفته می‌ شود که در تدوین فرایندهای آن، باید رویکردهای داده محور مبتنی بر فناوری به صورتی جدی لحاظ شود.

مشاوره pmbok

  1. معیارهای موفقیت شخصی

همکاری بین تیم‌ های پروژه و ذینفعان، موفقیت را بر اساس معیارهای چند بعدی شامل ارزش تجاری، نوآوری و رضایت ذینفعان تعریف می‌کند، و مدیریت منافع در توجیه و اعتبار پروژه‌ها گنجانده می شود.

  1. بهبود مدیریت تغییر سازمانی و مشارکت ذینفعان

مدیران پروژه در سال پیش رو بر کانال‌ های ارتباطیِ شفاف، تعاملِ فعال و رسیدگی به نگرانی ‌های ذینفعان بیشتر تأکید خواهند کرد. اطمینان از موفقیت پروژه و همسویی با اهداف سازمان حیاتی خواهد بود. و با مهارت های مدیریت تغییر و تحلیل کسب و کار، صدای مشتری را در طراحی و تحویل در اولویت قرار می دهند.

  1. حاکمیت پروژه فراگیر

حاکمیت پروژه با نمایندگان مشتری و دیدگاه های آینده ‌نگر در فرایندهای تصمیم‌گیری یکپارچه خواهد شد. با توجه به اهمیت رضایت کاربر نهایی و آمادگی بازار، ساختارهای حاکمیت پروژه به گونه ای تکامل می ‌یابد تا طیف متنوعی از ذینفعان، مانند عوامل هوش مصنوعی، نمایندگان مشتریان و پذیرندگان بالقوه آینده (صدای نسل آینده) را در بر بگیرد.

  1. ابتکارات سلامتی و مشارکت

استراتژی هایی با هدف کاهش فرسودگی شغلی، بهبود توازن در کار و زندگی و تقویت فرهنگ حمایتگر تیمی در اولویت قرار خواهند گرفت تا انگیزه پایدار و سطوح عملکرد بالا در تیم‌ها نهادینه شود.

نتیجه گیری:

در چشم‌انداز در حال تحول بیشتر شاهد ترکیبی از روش‌ های نوآورانه، یکپارچه‌ سازی فناوری، و تأکید بیشتر بر مدیریت تغییر و همکاری ذینفعان در چارچوب پروژه خواهیم بود. پس از همه گیری کرونا و مواجهه ما با جهانی بیش از اندازه نامطمئن، تصمیم گیرندگان و مدیران پروژه، می بایست از حوزه های دانش سنتی PMBOK فراتر روند تا بهتر بتوانند این روندهای جدید را مهار کنند. در مشاوره مدیریت پروژه، برای اینکه سازمان ‌ها بتوانند از پس این تغییرات برآیند، تجسم آینده و برنامه ریزی فعالانه برای آن، مانند تغییر فرهنگ شرکتی به عنوان عنصری ضروری در نظر گرفته می‌شود.

 

منابع:

Rate this post