در ادامه مبحث نکات مهم در خصوص مدیریت یک شرکت و سازمان به ارائه باقی نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند می پردازیم.

یک) توجه به آرامش روانی اعضای سازمان

هر فردی که برای شما کار می کند نیاز به این دارد که از نظر روانی در آرامش باشد ، داشتن امنیت روانی یکی از الزامات برای ادامه هر کاری و بهبود بهره وری کارکنان است. انسانها به طور کلی از اینکه مرتکب اشتباهی شوند بسیار هراسان می شوند و همیشه از اینکه دچار خطا شوند اجتناب می کنند. همچنین آنها زمانی که مورد قضاوت قرار می گیرند بسیار آشفته می شوند. به همین دلیل است که آنها از اینکه توانایی های خود را نشان دهند یا حتی نظرات خود را بیان کنند می پرهیزند.

 بر اساس آموزش بازاریابی ، این نوع احساسات و نداشتن امنیت روانی ، کم کم منجر به ایجاد فضای رقابتی از نوع منفی در میان کارکنان می شود. زمانی که این فضا در محل کار یا سازمانی حاکم شود دیگر نمی توانیم انتظار کارهای تیمی یکپارچه و قوی داشته باشیم ؛ زیرا اعضای سازمان در حال رقابت و پیشی گرفتن از یکدیگر هستند و هیچ کدام از آنها با میل و رغبت اقدام به انجام کاری نمی کند. شما به عنوان مدیر یک سازمان وظیفه بسیار مهم و حساسی در این خصوص دارید و آن هم این است که امنیت و آرامش روانی لازم را در سازمان خود برقرار کنید.

امنیت روانی به کارکنان شما جرأت می دهد که بتوانند دست به ریسک بزنند و بدون اینکه ترس از قضاوت شدن داشته باشند به راحتی نقطه نظرات خود را بیان کنند. بهتر است در بحثهایی که در جلسات صورت می گیرد از تمامی آنها بخواهید که نظرات خود را بیان کنند.

دو) قدر دانی از رفتارهای مطلوب

تشکر و قدر دانی از کارمندان بسیار ساده و در عین حال بسیار موثر است. یکی از مهم ترین نتایج و سودمندیهایی که قدر دانی کردن به همراه دارد این است که رفتارهای مطلوب کارکنان شما را به شکل چشمگیری افزایش می دهد. تحسین و تشکر از هر فردی در هر سنی اثر بسیار زیادی بر رفتار فرد می گذارد. پس لازم است از عملکرد مطلوب کارکنان خود قدر دانی کنید. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که بهتر است این قدر دانی ها برای تمامی کارکنان شما اتفاق بیافتد.

به این معنی که فقط دسته ای از آنها را مورد توجه قرار ندهید. بلکه تمامی آنها را به صورت یکسان مورد توجه و قدر دانی قرار دهید.

سه) مشخص کردن انتظارات

بر اساس نظر مشاور بازاریابی ، بهتر است قبل از هر چیزی ، سعی کنید انتظاراتی که از کارکنان دارید را مشخص کنید. اگر پس از مدتی متوجه می شوید که آنها وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند باید به این مسئله شک کنید که ممکن است شما انتظارات خود و تکالیف که آنها باید انجام دهند را به خوبی مشخص نکرده اید. بنابراین ، بهتر است انتظارات و وظایف هر کدام از کارکنان را با دقت مشخص کنید.

چهار) نظارت بر کار کارکنان

نظارت کردن بر عملکرد و وظایف کارکنان یکی از مهمترین وظایف یک مدیر است. بهتر است همیشه بر کار کارکنان خود توجه داشته باشید تا ارتباط بهتری با آنها برقرار کنید و از طرفی هیچ کدام از انتظارات یا وظایفی که برای آنها تعریف کرده اید را فراموش نکنند.

پنج) برقرار ارتباط بین کارکنان

بهتر است برنامه ای برای اینکه کارکنان شما در طول روز با یکدیگر ارتباط داشته باشند طراحی کنید. هر چقدر ارتباط بین کارکنان شما بیشتر باشد بهتر با یکدیگر آشنا می شوند و ارتباط بین آنها تقویت می شود. این موضوع در زمان دورکاری از بقیه زمانها بیشتراهمیت پیدا می کند چرا که در بسیاری از مواقع ، ارتباط بین افراد بسیار کم می شود. بهتر است با ترتیب دادن یک برنامه ، سعی کنید روزانه با یکدیگر ارتباط داشته باشند.