نام دوره ی آموزشی:  مسیرهای شغلی و تحصیلی علم داده

کد دوره: SBC-T-002-00

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

مخاطبان دوره: دانشجویان مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و کلیه علاقه مندان  به مباحث نوین علم داده

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و مبانی پایه ی علم داده، داده کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
 • آشنایی با انواع مسیرهای شغلی و تحصیلی در حوزه ی علم داده
 • آشنایی با انواع نقش های کاری (Job Position) در حوزه ی علم داده

دستاوردهای دوره

 • مفاهیم اولیه علم داده را به خوبی فرا گرفته باشد.
 • ارتباط بین علم داده، داده کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را مسلط باشد.
 • به خوبی بتواند مسیرهای موجود در حوزه علم داده را درک و نسبت به تناسب آن با علاقه مندی ها و مهارت های خود قضاوت کند.

سرفصل های دوره:

 • مقدمات علم داده (تعاریف، مفاهیم، حوزه ها)
 • کاربردهای علم داده در صنایع مختلف
 • معرفی چرخه CRISP-DM در پروژه های داده کاوی و تشریح فازهای آن:
 • فهم صحیح مسائل کسب و کار
 • مفاهیم کلی انواع داده و درک داده ها
 • مفاهیم کلی آماده سازی و پیش پردازش داده ها
 • مفاهیم کلی مدل سازی
 • مفاهیم کلی بهینه سازی
 • مفاهیم کلی ارزیابی مدل
 • تعریف نقش های موجود در حوزه پروژه های علم داده:
 • Business Analyst کیست؟
 • Data Analyst کیست؟
 • Data Engineer کیست؟
 • Data scientist کیست؟
 • ML Engineer کیست؟
 • DevOps Engineer کیست؟
 • Database Administrator کیست؟
 • معرفی مسیرهای مطالعاتی علم داده:
 • چرا علم داده بخوانیم؟ چرا علم داده نخوانیم؟
 • مسیرها و متدهای مطالعاتی
 • معرفی منابع مطالعاتی
 • وضعیت بازار کار علم داده در ایران و دنیا