نام دوره ی آموزشی:  کاربردهای علم داده در صنایع تولیدی

کد دوره: SBC-T-006-00

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

مخاطبان دوره: مهندسی صنایع مدیران کارخانجات و خطوط تولید دانشجویان علم داده و علاقه مندان به مفاهیم کاربردی علم داده در بازاریابی

پیش نیاز:

 • آشنایی اولیه با مفاهیم مدیریت تولید

اهداف دوره:

 • آشنایی کلی با مفاهیم علم داده و تجزیه و تحلیل داده ها
 • آشنایی با انواع کاربردهای علم داده در صنایع تولیدی

دستاوردهای دوره

 • مفاهیم اولیه علم داده را به خوبی فرا گرفته باشد.
 • مهم ترین کاربردهای علم داده در صنایع تولیدی را درک کرده باشد.
 • بتواند با متخصصان اجرای پروژه های علم داده برای بکارگیری آن ها در حوزه تولید ادبیات مشترک تعریف کند.

سرفصل های دوره:

 • مقدمات علم داده (تعاریف، مفاهیم، حوزه ها)
 • کاربردهای علم داده در صنایع مختلف
 • مدیریت تولید سنتی در برابر مدیریت تولید داده محور
 • کاربردهای خاص علم داده در صنایع تولیدی
 • نگهداری تعمیرات تجهیزات داده محور و پیشگیرانه
 • پیش بینی تقاضای مشتریان با الگوریتم های یادگیری ماشین
 • مدیریت بهینه و داده محور موجودی کالا و ابزار کنترلی برای قطعات در انبار
 • بهینه سازی قیمت محصولات تولیدی با کمک علم داده
 • تجزیه و تحلیل داده های مربوط به گارانتی محصولات و رویکردهای پیش بینانه
 • خودکار سازی خطوط تولید و کاربردهای نوین علم داده در این حوزه
 • کاربردهای بینایی ماشین در شرکت های تولیدی
 • حرکت به سمت خطوط تولید هوشمند و نحوه تعریف و مدیریت پروژه ها